26.5. Najsvätejšia Trojica - slávnosť
Sv. omša o 09:00,
oznamy

DNES

farské oznamy

12.
2024

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 18.3. do 24.3.
Po
18.
18:00 Poďakovanie Pánu Bohu za dar života
Ut
19.
Jozef, ženích Panny Márie - slávnosť 18:00 + Štefan, Jozefína Ševčíkoví a rodičia z o.s.
St
20.
18:00 Za duše v očistci
Št
21.
18:00 + Jana Spáčilová
Pi
22.
18:00 + Jozef Sliacky, rodičia Ján a Anna
So
23.
07:30 Na úmysel ordinára
Ne
24.
Palmová (Kvetná) nedeľa - nedeľa Utrpenia Pána 07:30 + Štefan a Zlatica Bugrioví
10:30 Za farníkov
Farské oznamy:
Pobožnosť krížovej cesty bude dnes o 15:00 a v piatok o 17:30.

V utorok o 17:00 bude mariánska pobožnosť - Večeradlo.

V stredu od 17:00 bude v našej farnosti spoločná spoveď pred veľkonočnými sviatkami. Ostatné dni a miesta si môžete pozrieť na nástenke. Prosím, aby ste do nedele nahlásili aj chorých k spovedi.

Budúcu nedeľu si pripomíname slávnostný vstup Pána Ježiša do Jeruzalema. Pred sv. omšou sa zhromaždíme pri soche sv. Jána Nepomuckého, kde požehnám ratolesti a potom pôjdeme v sprievode do kostola.

Budúcu nedeľu je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom.

Tento týždeň upratuje skupina č. 2

Bohuznáma obetovala pre potreby farnosti 100,- €. Pán Boh odmeň!

A+
A-