24.4.
Sv. omša o 07:30,
oznamy

DNES

farské oznamy

13.
2024

Poriadok bohoslužieb v Dolnej Strede

v týždni od 25.3. do 31.3.
Po
25.
17:00 + Rudolf Kalivoda
Ut
26.
17:00 + Martin Pekar - 1. výročie smrti
St
27.
07:30 Za zdravie a Božiu pomoc
Št
28.
Zelený štvrtok Pánovej večere 18:00 + Jana Spáčilová
Pi
29.
Veľký piatok utrpenia Pána 15:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
So
30.
Biela svätá sobota 18:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Martina
Ne
31.
Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 07:30 + Jaroslav Musil
10:30 Za farníkov
Farské oznamy:
Pobožnosť krížovej cesty bude dnes o 15:00.

Chorých k veľkonočnej spovedi navštívim v stredu od 09:00.

Počas blížiacich sa sviatkov môžeme získať úplné odpustky za splnenia všeobecných podmienok a:
1. vo štvrtok za spev Ctíme túto sviatosť slávnu počas slávnostného prenesenia Najsv. sviatosti
2. v piatok za nábožnú účasť na poklone Svätému krížu
3. v sobotu pri slávení Veľkonočnej vigílie za obnovenie krstných sľubov

V piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Pobožnosť krížovej cesty bude o 10:00 (v prípade priaznivého počasia v parku) a obrady začnú o 15:00.

V sobotu o 08:00 sa spoločne pomodlíme Ranné chvály a Posvätné čítanie. Vyloženie Sviatosti Oltárnej bude o 08:30 a potrvá do 18:30 (prosím, aby ste dodržali rozpis). 
Vigília začne za tmy (18:30) pred kostolom požehnaním ohňa a ukončí sa procesiou na oslavu vzkrieseného Krista. Prineste si pokrm na požehnanie. 

Zo soboty na nedeľu sa mení čas. Budúcu nedeľu je veľkonočná ofera.

Nech zmŕtvychvstalý Pán žehná naše kroky, posvätí naše rozhodnutia a pomáha nám v našej bolesti. Nech je nádejou našej budúcnosti, milosrdenstvom našej minulosti a láskou našej prítomnosti
A+
A-